చిత్రం: అల్లరే అల్లరి (2006)సంగీతం: చక్రిసాహిత్యం: శ్రీనివాస్ చంద్రగానం: కౌశల్య, చక్రినటీనటులు: అల్లరి నరేష్ , వేణు తొట్టెంపూడి, పార్వతి మెల్టన్, మల్లికా కపూర్దర్శకత్వం: ముప్పలనేని శివనిర్మాత:...
error: Content is protected !!