చిత్రం: ముత్యాల ముగ్గు (1975)సంగీతం: కె. వి. మహదేవన్సాహిత్యం: సి. నారాయణ రెడ్డిగానం: యస్. పి. బాలు, పి. సుశీలనటీనటులు: శ్రీధర్, సంగీత, రావుగోపాల్ రావ్దర్శకత్వం: బాపునిర్మాత:...
error: Content is protected !!