చిత్రం:  శ్రీ తిరుపతి వెంకటేశ్వర కళ్యాణం (1979)సంగీతం:  పెండ్యాల నాగేశ్వరరావుసాహిత్యం: దేవులపల్లిగానం:  ఎస్.పి.బాలు, పి.సుశీలనటీనటులు: యన్. టి.రామారావు, జయప్రద, జయసుధదర్శకత్వం: యన్. టి.రామారావునిర్మాత: యన్. టి.రామారావువిడుదల తేది:...
error: Content is protected !!