చిత్రం: శ్రీరస్తు శుభమస్తు (1981)సంగీతం: జె.వి.రాఘవులుసాహిత్యం: వేటూరి (All)గానం: ఎస్.పి.బాలు, పి.సుశీల, ఎస్.పి.శైలజనటీనటులు: చిరంజీవి, సరిత, కవిత, సువర్ణ, నూతన్ ప్రసాద్మాటలు: వీటూరిదర్శకత్వం: కాట్ర సుబ్బారావునిర్మాతలు: కె.నరసింహారావు,...
error: Content is protected !!