చిత్రం: చిన్న అల్లుడు (1994) సంగీతం: యమ్. యమ్.కీరవాణి సాహిత్యం: వేటూరి గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర నటీనటులు: సుమన్, రంభ, ఆమని, శ్రీకాంత్, దాసరి నారాయణరావు దర్శకత్వం:...
చిత్రం: ఈతరం నెహ్రూ (2000)సంగీతం: ఘంటాడి కృష్ణరీ రికార్డింగ్: శశి ప్రీతమ్సాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: కృష్ణ , సుమన్, సురేష్ , అరుణ్ పాండ్యన్, ప్రేమ,  అల్ఫాన్సా, రఘు కుంచెకథ,...
చిత్రం: ఏవండి పెళ్లి చేసుకోండి (1997)సంగీతం: కోటిసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: సుమన్, రమ్యకృష్ణ, వినీత్, రాశిదర్శకత్వం: శరత్నిర్మాత: యమ్.వి.లక్ష్మీవిడుదల తేది: 1997...
చిత్రం: నేరం నాది కాదు (1989)సంగీతం: హంసలేఖసాహిత్యం: వేటూరి (All)గానం:నటీనటులు: సుమన్ , రాధ, రజినిదర్శకత్వం: ఎ. కోదండరామిరెడ్డినిర్మాత: యస్.కృష్ణారెడ్డివిడుదల తేది: 1989 గమనిక: యస్. కృష్ణారెడ్డి,...
చిత్రం: శ్రీ సత్యనారాయణస్వామి (2007)సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్సాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: కృష్ణ , సుమన్, చంద్రమోహన్, భాను చందర్కథా విస్తరణ, మాటలు: సాయిమాధవ్ బుఱ్ఱదర్శకత్వం: నగేష్ నారదాశినిర్మాత: సి.ఎస్.రావువిడుదల తేది:...
చిత్రం: ఉగ్రనేత్రుడు (1988)సంగీతం: రాజ్-కోటిసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: సుమన్ , రజినిదర్శకత్వం: బి.ఎల్.వి.ప్రసాద్నిర్మాత: శ్రీమతి టి.ఆర్.తులసివిడుదల తేది: 1988...
చిత్రం: త్రివేణి సంగమం (1983)సంగీతం: జే.వి.రాఘవులుసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: సుమన్, వణితశ్రీదర్శకత్వం: కొమ్మినేని కృష్ణమూర్తినిర్మాత: కె.రాఘవవిడుదల తేది: 1983...
చిత్రం: మెరుపుదాడి (1984)సంగీతం: ఇళయరాజాసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: సుమన్ , భానుచందర్, సుమలతదర్శకత్వం: పి.యన్.రామచంద్రరావునిర్మాత: గిరిబాబువిడుదల తేది: 1984 (నటుడు గిరిబాబు ఈ సినిమాకు నిర్మాత)...
error: Content is protected !!