చిత్రం: ఈడు గోల్డ్ ఏహేయ్ (2016)సంగీతం: సాగర్ మహతిసాహిత్యం: వీరు పోట్లగానం: విజయ్ ప్రకాష్, రమ్యా బెహారానటీనటులు: సునీల్ , సుష్మా రాజ్ , రీచా పనయ్దర్శకత్వం:...
చిత్రం: జోరు (2014)సంగీతం: భీమస్ సెసిరోలెసాహిత్యం: భీమస్ సెసిరోలెగానం: శ్రేయఘోషల్నటీనటులు: సందీప్ కిషన్ , రాశిఖన్నా, ప్రియా బెనర్జీ, సుష్మారాజ్దర్శకత్వం: కుమార్ నాగేంద్రనిర్మాతలు: అశోక్ , నాగార్జున్విడుదల...
error: Content is protected !!