చిత్రం: నువ్వు వస్తావని (2000)సంగీతం: ఎస్.ఏ.రాజ్ కుమార్సాహిత్యం: సిరివెన్నెలగానం: ఎస్.పి.బాలునటీనటులు: నాగార్జున, సిమ్రాన్దర్శకత్వం: వి.ఆర్.ప్రతాప్నిర్మాత: ఆర్.బి.చౌదరివిడుదల తేది: 05.04.2000 పాటల పల్లకివై ఊరేగే చిరుగాలికంటికి కనపడవేం నిన్నెక్కడవెతకాలినీతోడు...
చిత్రం: నాలోవున్నప్రేమ (2001)సంగీతం: కోటిసాహిత్యం: సిరివెన్నెలగానం: హరిహరన్, సుజాతనటీనటులు: జగపతిబాబు, లయ, గజాలదర్శకత్వం: వి.ఆర్.ప్రతాప్నిర్మాత: కె.ఎల్.వి రాజువిడుదల తేది: 01.09.2001 ఎన్నో ఎన్నో చెప్పాలనుకున్నా..తెలుసా..అలలై ఎగసే ప్రియ...
error: Content is protected !!