చిత్రం: పుట్టింటి గౌరవం (1996)సంగీతం: మాదవపెద్ది సురేష్సాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: కృష్ణ , సౌందర్యదర్శకత్వం: విజయ నిర్మలనిర్మాత: ఉమామహేష్విడుదల తేది: 16.02.1996...
చిత్రం: హేమా హేమీలు (1979)సంగీతం: రమేశ్ నాయుడుసాహిత్యం: వేటూరిగానం: ఎస్.పి. బాలు, సుశీలనటీనటులు: నాగేశ్వరరావు, కృష్ణ , విజయ నిర్మలదర్శకత్వం: విజయ నిర్మలనిర్మాత: కృష్ణ ఘట్టమనేనివిడుదల తేది:...
చిత్రం: రెండు కుటుంబాల కథ (1996)సంగీతం: మాదవపెద్ది సురేష్సాహిత్యం: వేటూరి, వెన్నలకంటినటీనటులు: కృష్ణ , కస్తూరి, నరేష్, రంజితనిర్మాత, దర్శకత్వం: విజయనిర్మలబ్యానర్: శ్రీ విజయ కృష్ణ ఆర్ట్స్విడుదల...
చిత్రం: నేరము శిక్ష (2009)సంగీతం: కోటిసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: కృష్ణ , జయసుధ, విజయనిర్మల, అకుల్, సీతల్దర్శకత్వం: విజయనిర్మలనిర్మాత: విజయనిర్మలవిడుదల తేది: 30.05.2009...
చిత్రం:  మూడు పువ్వులు-ఆరుకాయలు (1979)సంగీతం: సత్యంసాహిత్యం: సినారెగానం: పి.సుశీలనటీనటులు: కృష్ణ , విజయనిర్మలకథ, మాటలు:స్క్రీన్ ప్లే, దర్శకత్వం: విజయనిర్మలనిర్మాత: యమ్.చంద్ర కుమార్సినిమాటోగ్రఫీ:ఎడిటర్:బ్యానర్: యస్. వి.యస్.ఫిలింస్విడుదల తేది: 05.01.1979...
చిత్రం:  మీనా (1973)సంగీతం:  రమేశ్ నాయుడుసాహిత్యం:  ఆరుద్రగానం:  సుశీలనటీనటులు: కృష్ణ , విజయ నిర్మలదర్శకత్వం: విజయ నిర్మలనిర్మాత:విడుదల తేది: 1973 పల్లవి:ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ...
చిత్రం: దేవదాసు (1974)సంగీతం: రమేష్ నాయుడుసాహిత్యం: ఆరుద్రగానం: యస్.పి.బాలునటీనటులు: కృష్ణ , విజయనిర్మలదర్శకత్వం: విజయనిర్మలనిర్మాత: యస్.రమానంద్విడుదల తేది: 06.12.1974 పల్లవి:మేఘాల మీద సాగాలిఅనురాగాలరాశిని చూడాలినే పదం పాడుతూ...
error: Content is protected !!