జయ జయ శుభకర వినాయక… లిరిక్స్ చిత్రం: దేవుళ్ళు (2001) సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్ సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు గానం: యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్య సమప్రభా...
చిత్రం: వినాయక చవితి (1957)సంగీతం: ఘంటసాలసాహిత్యం: ముత్తుస్వామీ దీక్షితార్గానం: ఘంటసాలనటీనటులు: యన్.టి.రామారావు, కృష్ణ కుమారి, జమునదర్శకత్వం: సముద్రాల సీనియర్నిర్మాత: కె. గోపాల రావువిడుదల తేది: 22.08.1957 పల్లవి:శుక్లాంబరధరం...
గణనాయకాయ గణదైవతాయ… లిరిక్స్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ ఆఆఆఆఆ ఆఆఆఆఆ వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభః | నిర్విఘ్నం కురు...
శరణు గణేశ… లిరిక్స్ పార్వతి పుత్ర శరణు గణేశ | స్వామి గణేశ దేవ గణేశ | సిద్ధి వినాయక శరణు గణేశ | స్వామి గణేశ...
error: Content is protected !!