మేఘమా మరువకే.. లిరిక్స్ చిత్రం: సీతారత్నం గారి అబ్బాయి (1992) సంగీతం: రాజ్ – కోటి సాహిత్యం: భువనచంద్ర గానం: యస్. పి బాలు, చిత్ర నటీనటులు:...
చిత్రం: తాత మనవడు (1996)సంగీతం: మాదవపెద్ది సురేష్సాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: వినోద్ కుమార్, కృష్ణంరాజు, శారదదర్శకత్వం: కె.సదాశివరవునిర్మాత: డి.రామానాయుడువిడుదల తేది: 1996...
చిత్రం: మామగారు (1991)సంగీతం: రాజ్-కోటిసాహిత్యం: డి.నారాయణ వర్మగానం: మంజులనటీనటులు: వినోద్ కుమార్, ఐశ్వర్య, దాసరి నారాయణరావుదర్శకత్వం: ముత్యాల సుబ్బయ్యనిర్మాతలు: ఏ. మోహన్, సి.ఎమ్.కృష్ణవిడుదల తేది: 1991 ఈ...
error: Content is protected !!