చిత్రం: సంతోషం (1955)సంగీతం: విశ్వనాథన్-రామమూర్తిసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: యన్.టి.ఆర్, అంజలీ దేవి, జమునమాటలు: సముద్రాల జూనియర్దర్శకత్వం: సి.పి.దీక్షిత్నిర్మాత: ఎమ్.సోమసుందరంవిడుదల తేది: 24.12.1955...
చిత్రం: తెనాలి రామకృష్ణ (1956)సంగీతం: విశ్వనాథన్ – రామమూర్తిసాహిత్యం: సముద్రాల సీనియర్గానం: పి.సుశీలనటీనటులు: యన్.టి.ఆర్ , ఏ. యన్.ఆర్, జమునదర్శకత్వం: బి.యస్.రంగానిర్మాత: బి.యస్.రంగావిడుదల తేది: 12.01.1956 పల్లవి:హరివిహముగ్ధవ...
error: Content is protected !!