చిత్రం: నర్తనశాల (2018)సంగీతం: మహతి స్వర సాగర్సాహిత్యం: భాస్కరభట్లగానం: మహతి స్వరసాగర్, సమీర భరధ్వాజ్నటీనటులు: నాగసౌర్య, కాశ్మీర, యామిని భాస్కర్దర్శకత్వం: శ్రీనివాస్ చక్రవర్తినిర్మాత: ఉష మూల్పూరివిడుదల తేది:...
చిత్రం: టైటానిక్ (2016)సంగీతం: వినోద్ యాజమాన్యసాహిత్యం: భార్గవ కార్తీక్గానం: శ్రేయా గోషల్, వినోద్ యాజమాన్యనటీనటులు: రాజీవ్ సాలూరి, యామిని భాస్కర్దర్శకత్వం: రాజవంశీనిర్మాత: శ్రీనివాసరావువిడుదల తేది: 01.07.2016 పడిపోతున్నా...
error: Content is protected !!